Följ oss på:

Hotell

Följande hotell har ett antal rum, till förmånligt pris, reserverade för våra kongressdeltagare.

Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10
Tel: 031-61 90 00
Mail: reservations.post@choice.se
Kod: SPK2014

Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73
Tfn.: 031-7515300 och välj individuell bokning. Kod: BSVE110314
Internet: www.scandichotels.com (skriver kod BSVE110314)
Mail: meeting.opalen@scandichotels.com

-----------------------------------
Vad händer i Göteborg:

----------------------------------